במסגרת הסמינר יחולקו התלמידים והמנחים לקבוצות קבועות בהן יציג כל תלמיד את נושא המחקר שלו ואת ההתלבטויות המרכזיות (במשך כ-40 ד'), ולאחר מכן יתקיים דיון בבעיות שהועלו ובנושאים קרובים ואחרים (במשך כ-40 ד' נוספות).

לחץ כאן לצפייה בחלוקה לקבוצות (בחלון חדש).

תוכנית הסמינר


שימו לב, בטבלת שיבוץ מנחים יש לעיתים העברה בין קבוצות ושינוי בראשי קבוצות בשל יציאת מנחים לשמוע את הסטודנטים שלהם.

לוח זמנים

שיבוץ לקבוצות

שיבוץ חברי סגל ובתר דוקטורנטים לקבוצות

שיבוץ לשולחנות עגולים