סמינר הדוקטורנטים בהוראת המתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה מתקיים זו הפעם ה-11. הסמינר מהווה מסגרת דיון לתלמידי התואר השלישי, העתודה המחקרית והמקצועית בתחומים אלו בישראל. חשוב על כן לטפח קבוצה זו ולזמן מפגשים ורבי שיח ביניהם.

משתתפי הסמינר הם תלמידי תואר שלישי אשר הגישו הצעת מחקר, בטר דוקטורנטים וחברי סגל בכירים המנחים תלמידי מחקר המשתתפים בסמינר וחברי סגל נוספים, ותיקים וצעירים. בשל האופי המיוחד של העבודה הקבוצתית, לא ניתן להשתתף בסמינר זה באופן חלקי.

היוזמה לסמינר התגבשה במחלקה להוראת המדעים באוניברסיטת תל אביב, שארגנה את חמשת הסמינרים הראשונים, לאחריהם אורגנו שלושה כנסים ע"י המחלקה להוראת המדעים במכון וייצמן למדע.
שני הסמינרים האחרונים אורגנו ע"י המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון. השנה הסמינר מאורגן על ידי החוג לחינוך מתמטי באוניברסיטת חיפה.

פרטים על הסמינרים הקודמים ניתן למצוא כאן

יו"ר הסמינר: פרופ' רוזה לייקין rozal@edu.haifa.ac.il

רכזת הסמינר: עירית לביא iritla1@gmail.com