יצירת קשר וטופס הרשמה

גב׳ עירית לביא
גב׳ שרה קרפיק
04-8249122
skarpik@univ.haifa.ac.il
על מנת להרשם ולהשתף בסמינר אבקשך למלא את פרטיך בטופס הבא ולשלוח.
ההרשמה הסתיימה